Bez otpada na deponiji

Trenutno, kompanija Essex Furukawa je dovršila ovu inicijativu na osam objekata i radi na postizanju cilja bez slanja otpada na deponije globalno u svim postrojenjima, a u okviru naših operacija upravljanja distribucijom. Ako taj status postignemo globalno, možemo da smanjimo uticaj na životnu sredinu koji uzrokuje odlaganje materijala i da otpad pretvorimo u vredan resurs kroz blagotvorno ponovno korišćenje.

8

Sertifikovane fabrike

Početna analiza koju je sprovelo preduzeće Essex Furukawa pokazala je da osam od 14 fabrika sada ima zvaničnu potvrdu o nultoj emisiji deponovanog otpada.

100%

Preusmeravanje u 3 fabrike

Možemo da potvrdimo kako su naše fabrike u Srbiji, Japanu i Bramšeu na nivou od 100%, kada je u pitanju nulta emisija deponovanog otpada.

96,7%

Preusmeravanje širom sveta

Ako uzmemo u obzir reciklažu, rad na dobijanju energije iz otpada i preradu otpadnih voda, naše preusmeravanje otpada dalje od deponija iznosi 96,7%.

2023.

Nulta emisija otpada kao cilj

Cilj nam je da postignemo nultu emisiju deponovanog otpada u svim našim fabrikama do kraja 2023.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]