UltraShield® Plus

NEMA MW 35-C or MW 73-C

Magnetna žica UltraShield® Plus posebno je konstruisana za upotrebu u motorima koji se mogu izlagati višim prenaponima za svrhe inverterskih motora. Poboljšana je radi lakše identifikacije i diferencijacije.

Kombinacija izmenjenog poliesterskog osnovnog premaza i poliamidnog-imidnog premaza pruža sistem izolacije izuzetne čvrstine i odličnih dielektričnih svojstava Magnetna žica UltraShield® Plus ima unapređenu naponsku izdržljivost i temperaturna svojstva u poređenju sa standardnom magnetnom žicom NEMA MW 35-C a da pritom zadržava izvrsnu hemijsku izdržljivost na uobičajene rastvarače i rashlađivače.

Preporučuje se za alternatore i generatore
Testirana na vrhunske performanse u pogledu sposobnosti namotavanja

Sposobnost namotavanja, električna i hemijska svojstva

Magnetna žica UltraShield® Plus široko je namotana u primeni na različitim motorima i veoma je hvaljena zbog vrhunskih performansi u pogledu sposobnosti namotavanja.

Testiranje pomoću sinusoida i oblicima inverterskih talasa pokazuje da magnetna žica UltraShield® Plus traje mnogo duže od standardne izolacije NEMA MW 36-C.

Magnetna žica UltraShield® Plus je testirana na otpornost na rashlađivač R-22 i rezultati su pokazali da je kompatibilna sa hermetičkim sistemima. Rezultati su takođe biti uspešni na uzorcima testiranim tokom 24 sata na sobnoj temperaturi u širokom spektru drugiih razređivača, poput petrolejske nafte, toluena, etanola, sumporne kiseline od 5%, kalijum hidroksida od 1%, butil-acetata i acetona.

Preporučeno za električne alate
Mogućnost lemljenja nakon skidanja

Može li vam UltraShield® Plus pomoći?

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!