Zaposlenje

Timski rad definiše naš uspeh. Postizanje zdravog balansa između posla i života nije mala stvar, zato težimo ka tome da brinemo za svakog člana našeg globalnog tima pomoću alata, resursa i pružanja podrške koja im je neophodna da napreduju – ne samo prilikom saradnje s nama, nego i u njihovim svakodnevnim poduhvatima.

Jednake mogućnosti zapošljavanja (EEO) su zakon

Superior Essex ne diskriminiše niti uznemirava podnosioce zahteva, zaposlene ili bivše zaposlene na osnovu rase, boje kože, vere, pola (uključujući trudnoću, rodni identitet i seksualnu orijentaciju), nacionalnog porekla, invaliditeta, starosti (40 ili više godina) ili genetskih informacija.

Politika prevencije diskriminacije, uznemiravanja i odmazde (Kalifornija) енглески језик | španski

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]