Vozila s unutrašnjim sagorevanjem

Alternator Električni retrovizori Releji Klimatizacija Brisači vetrobranskog stakla Električna sedišta Električni krov Električni podizači Električni prozori Električna vrata Servo uređaj ABS Starter Kontrola vuče/stabilnosti Sirena Kalem za paljenje
Alternator

Ovaj deo opreme umotan u magnetnu žicu neprestano radi kako bi proizvodio električnu struju dok motor radi. Sistem sa remenim prenosom vrti statore i rotore da bi diode mogle da pretvaraju naizmeničnu u jednosmernu struju.

Električni retrovizori

Dva motora na jednosmernu struju, obmotana magnetnom žicom i ugrađena u isto kućište, kontrolišu ovaj postupak. Jedan je projektovan za kontrolisanje pokreta gore–dole a drugi levo–desno, a oba su povezana sa relejima.

Releji

Pri aktivaciji, komunikacioni sistem se oslanja na magnetnu žicu kako bi automobil mogao da koristi električnu struju u pri paljenju i gašenju automatizovanih električnih kola.

Klimatizacija

Magnetna žica omogućava da motori u kompresoru sa remenim prenosom utečnjavaju freon. Potom relej kontrolne table javlja dodatnim motorima koji pokreću ventilatore da izduvavaju vazduh u kabinu.

Brisači vetrobranskog stakla

Brisače pokreće jednosmerna rotacija motora – obmotanog magnetnom žicom – koji kontroliše prenos brisača. Njegovim pokretanjem dalje se pokreću afiksirani brisači i brišu vetrobransko staklo.

Električna sedišta

Korišćenjem motora – obmotanog magnetnom žicom koja se kontroliše pritiskom na dugme – struja duž dodatne magnetne žice u električnom sistemu prenosi poruku da se sedišta pokrenu.

Električni krov

Magnetna žica je ugređena u mali motor koji mehanički otvara ili zatvara krov. Motor se okreće kako bi gurao ili povlačio šipke povezane s krovom.

Električni podizači

Magnetna žica povezuje kontrolnu tablu sa senzorima za aktiviranje čime cilindar automatski pokreće klip koji se podiže ili zatvara.

Električni prozori

Mali motor prikačen na pužne zupčanike pokreće prozore okretanjem spregnutih zubaca u spirali, čime se prozor podiže ili spušta u zavisnosti od releja.

Električna vrata

Mali elektromotor okreće cilindrične zupčanike koji dalje pokreću pogonske i gonjene zupčanike vratila. Pogonski zupčanik pretvara kružno kretanje u linearno i pokreće bravu.

Servo uređaj

Odnedavno su kontrole sa hidrauličkim upravljanjem zamenili elektromotori obmotani magnetnom žicom. Istraživanje kompanije Chevrolet pokazalo je da je ovaj prelaz unapredio potrošnju goriva za 2,5%.

ABS

Kontrolisan elektronskim putem preko aktuatora, ABS brzo aktivira kočnice da bi automobil izbegao proklizavanje. Senzori takođe detektuju uslove za proklizavanje i šalju poruku automobilu putem releja i računarskih sistema.

Starter

Motore za početno kretanje napaja baterija i zahteva visok električni napon da bi prošla kroz magnetnu žicu i pokrenula motor.

Kontrola vuče/stabilnosti

Magnetna žica povezuje gas, kočnice i točkove sa računarom na vozilu. Električnim putem ograničava isporuku snage i eliminiše proklizavanje točkova.

Sirena

Radeći na priključku sa tri žice povezane na solenoid sa metalnom dijafragmom, sirena se oglašava kada pozitivni napon prođe kroz relej. Pritiskom na upravljač pravi se kratki spoj sa uzemljenjem kako bi napon prošao kroz žicu.

Kalem za paljenje

Hiljade malih bakarnih namotaja nalaze se u kalemu i oni dobijaju napon od 12 V pre pretvaranja, čime se obezbeđuje između 20.000 i 30.000 V koje se šalju na razvodnik.

Essex Furukawa is the largest global manufacturer of magnet/winding wire that supplies the major automotive and non-automotive original equipment manufacturers (OEMs) and Tier 1 suppliers that are building electric motors, transformers, motion devices, and more.

We strive to make the products that will make your products better.

Motori
Alternatori
Starteri
Klimatizacija i grejanje
Protivblokirajuće kočenje
Kontrole na konzoli
Kalemi za paljenje
Električne brave na vratima
Električni podizači
Električna sedišta
Servo uređaj
Krov i prozori
Ozvučenje

Recite nam više o vašem polju primene u autoindustriji

Zašto treba odabrati Essex Furukawa

Vertikalna integracija: U kompaniji Essex Furukawa, vertikalna integracija ne samo da obezbeđuje veću kontrolu nad lancem snabdevanja, već dozvoljava i veću fleksibilnost u inovacijama u svakoj fazi. Stupanje u partnerstvo s nama našim klijentima pruža mogućnosti boljeg upravljanja efikasnošću i performansama proizvoda tokom celog procesa sa malim rizikom da dođe do zastoja u planu rada.

Rich History in Magnet Wire: Since 1896, we have forged a path by meeting magnet wire and cable requirements for the automotive, industrial, commercial & residential, energy, and communications markets. Today we continue to expand our product portfolio globally, with new innovations and manufacturing throughout North America, Europe, Asia and Japan.

Global Footprint: With manufacturing warehousing, and sales facilities located in eight countries spanning North America, Europe, Asia and Japan, we are the supplier best positioned to deliver punctual, seamless global delivery and service.

Collaboration Opportunity: Partnering with Essex Furukawa and our MagForceX® Innovation Centers brings access to one of the world’s leading technical manufacturing teams. From metal rod production all the way through shaping and enameling, Essex Furukawa engineers advise and collaborate with customers at every step to develop the custom magnet wire needed for the high quality machines of tomorrow.

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!