Essex Furukawa primenjuje rešenja agilne digitalizacije u Evropi

12. april 2022.

Essex Furukawa je usred kulturnog zaokreta, zato što je zacrtala za cilj da postane vodeća kompanija u sektoru ne samo u pogledu proizvodnje magnetne žice i inovacija, već takođe i u pogledu održivosti. Od objavljivanja Vizije za 2030. godinu preduzete su brojne radnje imajući u vidu merljive dobitke. Timovi u Evropi – naročito prodajni i finansijski – pristupili su procesima i rešili da se suštinski posvete postepenim promenama koje mogu dovesti do ostvarivanja izvanrednih i monumentalnih rezultata.

Postrojenja za proizvodnju magnetne žice od Nemačke do Srbije, kao i matična društva postrojenja na čitavom kontinentu, grupa u celosti – predvođena evropskim IT timom – zacrtala je da automatizuje više sistema, čime bi se eliminisale velike količine papirnog otpada. Zajednički poduhvat agilne digitalizacije i održavanje statusa slanja nultog otpada na deponije već su podstakli eliminisanje i smanjenje troškova obrade otpada, te ubrzali saradnju s klijentima na celom kontinentu.

Saša Marjanović, direktor za IT za Evropu, objasnio je da kumulativni rezultati vode poreklo sa nekoliko izvora. Naveo je da je tim bio usredsređen na digitalizaciju poslovnih procesa, primenu elektronske razmene podataka (EDI), kao i na poboljšanje praćenja materijala.

„Digitalizacija poslovnih procesa zamenom svojeručnih potpisa digitalnim, izbegavanje štampanja papira i ubrzavanje procesa bili su od suštinske važnosti za modernizaciju radnih procesa”, kazao je. „Razmatrali smo mogućnost poboljšavanja direktnih poslovnih tačaka klijenata iz autoindustrije u Srbiji, u kojima je odeljenje za prodaju tražilo sprovođenje EDI kako bi se omogućila elektronska razmena narudžbina, špeditera i faktura.”

„Takođe smo izbegli nepotrebno štampanje dokumenata, što je dovelo do svođenja otpada i manuelnog rada na minimum, kao i smanjenja korišćenja papira. „S druge strane, poboljšano praćenje proizvoda u sistemu omogućava izbegavanje štampanja i upotrebe papira i ubrzava čitav proces.”

Primena sistema već je dovela do izvanrednih rezultata. U Nemačkoj – iz koje je projekat potekao u februaru 2021. godine, više od 10 hiljada narudžbenica i trebovanja odobreno je elektronskim putem.

Elektronska razmena podataka (EDI), nedavno pokrenuta u Srbiji, i dalje se izučava u pogledu uticaja na održivost i efikasnost, ali rani nalazi već obećavaju. Slično tome, Marjanović navodi da je „primena EDI pokrenuta kao direktan odgovor na zahtev odeljenja za prodaju”. „Iako je to mali korak, ipak je to korak unapred.” I na kraju, digitalizacija procesa praćenja materijala u Srbiji takođe je doživela preliminarni uspeh. Za samo godinu dana prilikom primene rešenja obrađeno je više od 8.000 dokumenata što je znatno poboljšalo delotvornost procesa proizvodnje.

Nagomilavanje malih pobeda dovelo je do velikog broja promena u Evropi. To je takođe nešto za šta se Ostin Robinson (Austin Robinson), menadžer održivih projekata kompanije Essex Furukawa nada da može dovesti do podsticanja promene ugljeničnog otiska na globalnom planu svih kompanija grupacije Essex Furukawa Magnet Wire.

„Ispostavilo se da svaki put kad objavimo regionalne planove, to ili motiviše i druge da primene kreativna rešenja ili da podele sopstvene priče o uspehu”, kazao je Robinson. „Na osnovu takvih razgovora možemo da zasadimo seme drugih ideja o rastu.”

„Što više puta proslavimo neku pobedu, bilo da je velika ili mala, to je svakako povod za slavlje. Svakako je povod za slavlje za Viziju za 2030. godinu i održivost.”

Osnovni podaci o kompaniji Essex Furukawa

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. essexfurukawa.comJavite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]