Odgovorno snabdevanje

Kompanija Essex Furukawa usredsređena je na odgovorne izvore materijala koji se koriste u procesima proizvodnje, uključujući i izvore bakra. Ovaj pristup predstavlja aktivnu svest o nabavci proizvoda na etički, održiv i društveno odgovoran način. Trenutno smo u procesu procene kako da odgovorno nabavljamo materijale i aktivno težimo održivim opcijama.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]