Essex Furukawa treba da učestvuje u pilotu Semis-fabricator bakarne oznake Copper Mark

27. oktobar 2021.

Atlanta (Džordžija) – Kompanija Essex Furukawa proširuje svoj odnos sa programom Copper Mark, jedinim sveobuhvatnim društvenim i ekološkim programom sigurnosti za sektor proizvodnje bakra, kako bi postali partneri proizvođači poluproizvoda posvećeni učešću u pilot-programu.

Tim partnerstvom usklađuju se sa kompanijom Essex Furukawa i njenim programom Vizija za 2030. godinu kako bi se ispunile latice odgovornosti, izveštavanja i upravljanja, kao i transparentnosti lanca snabdevanja njenog programa sveobuhvatne održivosti.

Prema rečima Ostina Robinsona, menadžera održivih projekata kompanije Essex Furukawa, učešće u pilot-programu usklađeno je sa aspektima društvene održivosti programa Vizija za 2030. godinu.

„Neke stvari su fundamentalne za donošenje odluka a ovaj projekat sa kompanijom Copper Mark je jedan od njih”, izjavila je. „Brajan Kim, naš izvršni direktor, rešio je da održivost postane naš pokretač i zbog toga to radimo.”

Da bi se obezbedili standardi i da bi proizvođači mogli da primene okvir obezbeđivanja,  Copper Mark sprovodi ovaj pilot-projekat tokom naredne godine radi ispunjenja sledećih ciljeva:

  • Obezbedite nesmetano širenje procesa kontrole na lokacijama proizvođača.
  • Bolje razumejte aktuelne prakse proizvođača i postojeće sisteme sertifikacije koje Copper Mark može da se nadogradi.
  • Obaveštavajte o razvoju materijala za obuke i smernica za proizvođače.

Mišel Brilhart, izvršni direktor programa Copper Mark, navodi: „Oduševljeni smo što su svi naši partneri proizvođači poluproizvoda posvećeni učešću u našem pilot-projektu za 2021/22. godinu. Organizacije postaju sve svesnije važnosti promocije i usvajanja praksi odgovorne proizvodnje i nabavke sirovina. Učešće partnera u pilot-projektu pomoći će daljoj promociji dizanja svesti, razumevanju i usvajanju odgovornih praksi u čitavom lancu vrednosti bakra.”

Postoje dve faze u kojima će Copper Mark i Essex Furukawa sarađivati u ovom procesu.

Faza 1: Samoprocena. Ova faza se odvija od oktobra 2021. do marta 2022. godine.

Faza 2: Proces kontrole. Ova faza odvija se od aprila do decembra 2022. godine

Copper Mark za cilj ima da kompaniji Essex Furukawa, kao i drugim učesnicima, pomogne u postizanju pet ključnih aspekata:

  • Sposobnost procene kako se standardi oznake Copper Mark primenjuju na operacije kompanije Essex Furukawa bez formalne ili finansijske posvećenosti
  • Pružanje prilike za upoznavanje sa procesom osiguranja Copper Mark
  • Demonstrirajte vođstvo dobijanjem oznake Copper Mark pre formalnog pokretanja za proizvođače
  • Pomozite u oblikovanju budućnosti okvira za obezbeđivanje projekta Copper Mark kako bi se obezbedila relevantnost proizvođača
  • Bliska saradnja sa programom Copper Mark o izazovima i preprekama na način orijentisan prema nalaženju rešenja

„Mogućnost daljeg napretka izvora, održivosti i eksternih partnerstava, poput partnerstva sa programom Copper Mark, pozitivno utiču na Viziju za 2030. godinu, kao i na kompaniju Essex Furukawa i ceo sektor bakra”, kazao je Robinson. „Iako smo daleko od cilja tog zadatka kompanije Essex Furukawa, to je ogroman korak u postizanju liderske pozicije u sektoru prema Viziji za 2030. godinu.”

Osnovni podaci o kompaniji Essex Furukawa

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. www.essexfurukawa.com

Osnovni podaci o oznaci Copper Mark

Copper Mark je okvir osiguranja koji je dostupan za demonstraciju praksi odgovorne proizvodnje u industriji bakra i doprinosa sektora ciljevima održivog razvoja UN. Copper Mark nudi sveobuhvatni sistem koji se odnosi na 32 različita ekološka, društvena i upravljačka problema koji se odnose na odgovornu proizvodnju bakra, pomoću procene spremnosti na preuzimanje rizika Inicijative za odgovorne minerale (RMI). Inicijalno razvijena i finansirana od strane Međunarodnog udruženja proizvođača bakra (ICA), oznaka Copper Mark registrovana je kao nezavisni subjekt sa sedištem u Velikoj Britaniji. Za dodatne informacije posetite coppermark.org.Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]