Partnerstvo sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja

Kompanija Essex Furukawa uskladila je svoje napore u cilju održivosti putem nadređenog društva, Superior Essex, sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja, posvetivši se time 12 od 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija. Ovo partnerstvo će omogućiti našoj organizaciji da identifikuje zajedničke svrhe i mogućnosti za delovanje sa drugim subjektima, istovremeno sarađujući u postizanju bolje i održivije budućnosti za sve.

 • Do 2030. godine značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti izazvanih opasnim hemikalijama i zagađenjem vazduha, vode i zemljišta.
 • Prekinuti sve oblike diskriminacije svih žena i devojaka svuda.
 • Osigurati potpuno i efikasno učešće žena i jednake mogućnosti za liderstvo na svim nivoima donošenja odluka u političkom, ekonomskom i javnom životu.
 • Do 2030. godine znatno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbediti održivo povlačenje i snabdevanje slatkom vodom kako bi se otklonio oskudica vode i znatno smanjio broj ljudi koji pate od oskudice vode.
 • Značajno povećati udeo obnovljive energije među izvorima energije na globalnom nivou.
 • Udvostručiti globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti.
 • Unaprediti međunarodnu saradnju kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključujući obnovljivu energiju, energetsku efikasnost i naprednu i čistiju tehnologiju fosilnog goriva i promovisala ulaganja u energetsku infrastrukturu i tehnologiju čiste energije.
 • Proširiti infrastrukturu i nadograditi tehnologiju za snabdevanje modernih i održivih energetskih usluga za sve u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim zemljama u razvoju i zemljama u razvoju koje nemaju izlaz na more, u skladu sa njihovim programima podrške.
 • Postići više nivoe ekonomske produktivnosti kroz diversifikaciju, tehnološku nadogradnju i inovacije, uključujući kroz fokus na dodatu višu vrednost i sektore intenzivnog rada.
 • Progresivno poboljšati, do 2030. godine, globalnu efikasnost resursa u potrošnji i proizvodnji i pokušajte da odvojite ekonomski razvoj od uništavanja životne sredine, u skladu sa 10-godišnjim okvirom programa o održivoj potrošnji i proizvodnji, na čelu sa razvijenim zemljama.
 • Do 2030. godine ostvariti potpuno i produktivno zapošljavanje i pristojne uslove rada za sve žene i muškarce, uključujući mlade ljude i osobe sa invaliditetom, i jednake plate za rad jednake vrednosti.
 • Do 2020. godine značajno smanjiti udeo mladih koji nisu zaposleni, koji se ne obrazuju ili obučavaju.
 • Preduzeti hitne i efikasne mere za iskorenjivanje prinudnog rada, okončanje modernog ropstva i trgovine ljudima i obezbeđivanje zabrane i eliminacije najgorih oblika dečjeg rada, uključujući regrutovanje i upotrebu dečjih vojnika, a do 2025. okončajte dečji rad u svim oblicima.
 • Zaštititi radna prava i promovisati sigurno i bezbedno radno okruženje za sve radnike, uključujući radnike migrante, posebno žene migrante, i one sa nesigurnim zaposlenjem.
 • Razviti kvalitetne, pouzdane, održive i otporne infrastrukture, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, za podršku ekonomskog razvoja i dobrostanja ljudi, sa fokusom na pristupačan i pravedan pristup za sve.
 • Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i do 2030. godine značajno povećajte udeo industrije u zapošljavanju i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, i udvostručiti njen udeo u najmanje razvijenim zemljama.
 • Do 2030. godine, nadograditi infrastrukturu i modifikovati industriju kako bi bili održivi, uz povećanu efikasnost korišćenja resursa i veće usvajanje čistih i ekološki zdravih tehnologija i industrijskih procesa, pri tome što sve zemlje preduzimaju korake u skladu sa svojim mogućnostima.
 • Unaprediti naučna istraživanja, nadograditi tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030, podsticanje inovacija i znatno povećanje broja radnika u sektoru istraživanja i razvoja po milionu ljudi i budžet za javna i privatna istraživanja i razvoj.
 • Do 2030. osnažiti i promovisati socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju svih, bez obzira na godine, pol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju ili ekonomski ili drugi status.
 • Obezbedite jednake mogućnosti i smanjite nejednakosti ishoda, uključujući eliminisanje diskriminatornih zakona, politika i praksi i promovisanje odgovarajućeg zakona, politika i delovanja u tom pogledu.
 • Usvojiti politike, posebno za skaliranje, plate i socijalnu zaštitu, politike, i progresivno postizati veću ravnopravnost.
 • Do 2030. smanjiti nepovoljni uticaj gradova po glavi stanovnika na životnu sredinu, uključujući i posvećivanje posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju opštinskim i drugim otpadom.
 • Podržati pozitivne ekonomske, socijalne i ekološke veze između urbanih, peri-urbanih i ruralnih oblasti jačanjem nacionalnog i regionalnog razvojnog planiranja.
 • Primeniti 10-godišnji okvir programa o održivoj potrošnji i proizvodnji, pri čemu sve zemlje učestvuju u akciji, na čelu sa razvijenim zemljama, uzimajući u obzir razvoj i sposobnosti zemalja u razvoju.
 • Do 2030. postići održivo upravljanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa.
 • Do 2030. značajno smanjiti stvaranje otpada kroz prevenciju, smanjenje, reciklažu i ponovnu upotrebu.
 • Ohrabrite kompanije, posebno velike i transnacionalne kompanije, da usvoje održive prakse i integrišu informacije o održivosti u svoj ciklus izveštavanja.
 • Promovisati prakse javnih nabavki koje su održive, u skladu sa nacionalnim politikama i prioritetima.
 • Do 2030. osigurati da ljudi svuda imaju relevantne informacije i svest o održivom razvoju i načinu života koji je u skladu sa prirodom.
 • Podržati zemlje u razvoju da ojačaju svoje naučne i tehnološke kapacitete za kretanje ka održivijim obrascima potrošnje i proizvodnje.
 • Ojačati otpornost i kapacitete prilagođavanja opasnostima vezanim za klimatske promene i prirodne katastrofe u svim zemljama.
 • Integrisati mere zaštite od klimatskih promena u nacionalne politike, strategije i planiranje.
 • Poboljšati obrazovanje, podizanje svesti i kapaciteta ljudi i ustanova za ublažavanje, adaptaciju, smanjenje uticaja i rano upozoravanje u pogledu klimatskih promena.
 • Značajno smanjiti sve oblike nasilja i stope povezanih smrtnih slučajeva svuda.
 • Obezbediti pristup javnosti informacijama i zaštititi osnovne slobode, u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim sporazumima.
 • Zaustaviti zlostavljanje, eksploataciju, praćenje i sve oblike nasilja nad decom i mučenja dece.
 • Promovisanje vladavine prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i obezbeđivanje jednakog pristupa pravdi za sve.
 • Do 2030. značajno smanjiti nedozvoljene tokove finansijskih sredstava i naoružanja, ojačati oporavak i vratiti ukradene resurse i boriti se protiv svih oblika organizovanog kriminala.
 • Značajno smanjiti korupciju i podmićivanje u svim njihovim oblicima.
 • Razviti efikasne, odgovorne i transparentne ustanove na svim nivoima.
 • Obezbediti odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima.
 • Proširiti i ojačati učešće zemalja u razvoju u ustanovama globalnog upravljanja.
 • Promovisati i sprovoditi nediskriminatorne zakone i politike za održiv razvoj.
 • Ojačati mobilizaciju domaćih resursa, uključujući kroz međunarodnu podršku zemljama u razvoju, kako bi se unapredili domaći kapaciteti za ubiranje poreza i drugih prihoda.
 • Poboljšati globalnu makroekonomsku stabilnost, uključujući kroz koordinaciju politike i koherentnost politike.
 • Unaprediti koherentnost politike za održivi razvoj.
 • Unapredite globalno partnerstvo za održivi razvoj, dopunjeno partnerstvima sa više zainteresovanih strana, koje mobiliše i deli znanje, stručnost, tehnologiju i finansijske resurse, kako bi se podržalo ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju.
 • Podsticanje i promovisanje efikasnih partnerstava u javnom, javnom i privatnom i civilnom društvu, nadovežući se na iskustvo i resorsing strategije partnerstva.
 • Do 2030. gradite na postojećim inicijativama za razvoj mera napretka u pogledu održivog razvoja koji upotpunjuje bruto domaći proizvod i podržava izgradnju statističkih kapaciteta u zemljama u razvoju.
Reprodukuj video
Reprodukuj video
Od 2019. godine zaposleni u Sudžou pomažu u stvaranju održive budućnosti volonterskom sadnjom drveća u području u blizini naše fabrike. Ti napori rezultirali su sadnjom stotina novih stabala u urbanom predelu.

Godišnji događaj takođe povezuje kompaniju Essex Furukawa, preko matične kompanije Superior Essex, sa četiri SDG-a UN-a.

Sadnja drveća pomaže u usklađivanju sa ciljevima br. 3, 11, 13 i 15 koji podržavaju Dobro zdravlje i Dobrobit; Održive gradove i zajednice; Klimatske akcije, odnosno Život na zemlji. Događaj je deo posvećenosti kompanije Essex Furukawa Viziji 2030, životnoj sredini, kao i ulepšavanju lokalne zajednice.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

2030年愿景》可持续发展报告

ビジョン2030サステナビリティレポート

Arhiva: avgust 2022.
アーカイブ: 2022年8月
存档:2022 年 8 月

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]