Partnerstvo sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja

Kompanija Essex Furukawa uskladila je svoje napore u cilju održivosti putem nadređenog društva, Superior Essex, sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja, posvetivši se time 12 od 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija. Ovo partnerstvo će omogućiti našoj organizaciji da identifikuje zajedničke svrhe i mogućnosti za delovanje sa drugim subjektima, istovremeno sarađujući u postizanju bolje i održivije budućnosti za sve.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!