Partnerstvo sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja

Kompanija Essex Furukawa uskladila je svoje napore u cilju održivosti putem nadređenog društva, Superior Essex, sa UN u pogledu ciljeva održivog razvoja, posvetivši se time 12 od 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija. Ovo partnerstvo će omogućiti našoj organizaciji da identifikuje zajedničke svrhe i mogućnosti za delovanje sa drugim subjektima, istovremeno sarađujući u postizanju bolje i održivije budućnosti za sve.

Reprodukuj video
Reprodukuj video
Od 2019. godine zaposleni u Sudžou pomažu u stvaranju održive budućnosti volonterskom sadnjom drveća u području u blizini naše fabrike. Ti napori rezultirali su sadnjom stotina novih stabala u urbanom predelu.

Godišnji događaj takođe povezuje kompaniju Essex Furukawa, preko matične kompanije Superior Essex, sa četiri SDG-a UN-a.

Sadnja drveća pomaže u usklađivanju sa ciljevima br. 3, 11, 13 i 15 koji podržavaju Dobro zdravlje i Dobrobit; Održive gradove i zajednice; Klimatske akcije, odnosno Život na zemlji. Događaj je deo posvećenosti kompanije Essex Furukawa Viziji 2030, životnoj sredini, kao i ulepšavanju lokalne zajednice.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]