Cirkularna ekonomija

Kompanija Essex Furukawa posmatra cirkularnu ekonomiju kao ekonomski sistem koji se nosi sa globalnim izazovima, kao što su klimatske promene, gubitak biodiverziteta, otpad i zagađenje. Smatramo da će usklađivanje stožera naše vizije prirodno stvoriti taj sistem kojim se unapređuje životni ciklus naših proizvoda, doprinosi ciljevima smanjenja ugljenika i usklađuje sa vrednostima naših klijenata.

Izveštaj o održivosti vizije 2030

2030年愿景》可持续发展报告

ビジョン2030サステナビリティレポート

Arhiva: avgust 2022.
アーカイブ: 2022年8月
存档:2022 年 8 月

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]