Odluke o ambalaži cirkularnu ekonomiju stavljaju na centralno mesto Vizije za 2030.

17. januar 2022.

Dok sve direkcije kompanije Essex Furukawa rade na postizanju napretka u planu Vizije za 2030, jedna oblast koja je uznapredovala prihvatanjem inovativnih proizvoda i stvaranja cirkularne ekonomije jeste oblast ambalaže.

Napredak je napravljen u zelenoj proizvodnji – jednoj od tri osnovne vrednosti programa – što je navelo Greda Dejvisa, višeg menadžera za strateške izvore, i njegovu direkciju da primene trostruki pristup kojim se usmeravaju radnje kojima se podstiče održivost.

„Viziju za 2030. godinu gledamo iz perspektive da je to dvosmerna ulica ka uspehu”, kaže Dejvis. „Sve tri stvari moraju da se dese i sa naše strane da bi lanac snabdevanja bio uspešan. Moramo se zapitati: 'Da li je promena koju pravimo ekonomski održiva, da li je održiva u pogledu životne sredine i da li će biti bezbedna i pouzdana?'. Ako sve tri stvari mogu da se dese iz obe perspektive, onda smo na pravom putu.

„Možemo da smanjimo emisije, da smanjimo odnošenje plastike na deponije i da koristimo evoluciju da pokrenemo i podstaknemo pozitivne promene. Tako možemo da obezbedimo uspešne rezultate.”

Sva tri aspekta, prema Dejvisovom mišljenju, pažljivo se razmatraju iz određenih uglova.

Izračunavanje ekonomske održivosti jedna je od najtežih stvari u celom sektoru. Unutrašnje posledice su jednostavne: da li ova ambalažna odluka može biti isplativija? To je odluka koja ne podrazumeva smanjenje troškova, jednostavno zato što to ne može biti nešto što povećava troškove u neodrživoj situaciji. Iz perspektive klijenta, učešće ne može zabranjivati troškove, što podrazumeva prosleđivanje troškova niz vrednosni lanac, odnosno to da je preskupo razmatranje – naročito nekih od programa za povraćaj koturova i paleta koji su proistekli iz ranijih napora.

Održivost u pogledu zaštite životne sredine može biti najlakši od tri načina za njeno postizanje, jer se najlakše objašnjava. Promene koje se unose iz ambalažne i proizvodne tačke gledišta mogu se izmeriti kroz pozitivne promene u smanjenju plastike, smanjenju emisija ugljenika i povećanju prilika za ponovno korišćenje.

Bezbednost i pouzdanost možda su najvažniji temelji programa. Pravljenje ambalaže koja može da izneveri nije dobra početna tačka. Korišćenje ambalaže koja se ne oštećuje tako lako ili je nebezbedna presedan je u u mogućnosti ponovne upotrebe jer bi bezbednosne posledice odnele prevagu nad drugim razmatranjima.

Sva tri kombinovana napora, uz uračunato razvijeno razumevanje celog životnog ciklusa, vodi do boljeg donošenja odluka pri stvaranju cirkularne ekonomije.

Dejvis je naveo da je mentalitet recikliranja kasnih devedesetih i ranih dvehiljaditih veoma zastareo i da je potreban sveobuhvatniji program.

„Svi su bili opsednuti reciklažom, ali i ona ima svoje mane”, naveo je. „Stvorila je velike količine otpada koje su svakako završile na deponijama. Ceo ciklus je unapređen i sada zahteva veće učešće kupaca.

„To znači da ne možemo da samo recikliramo plastiku. Moramo da budemo deo reprograma i otkupa obrađene plastike i da ne stvaramo nove proizvode od plastike. To je tržište koje vraća tu plastiku i ne oslanja se samo na njeno slanje. Otkrili smo da ne moramo da mnogo menjamo trenutno mišljenje da bismo pronašli obrađenu plastiku koja je bolja za okolinu, isplativija i bezbednija. Ne postoji svest o tome, a trebalo bi jer kreiranje cirkularne ekonomije može imati veoma pozitivan uticaj na zelenu proizvodnju.”

Pozitivan uticaj, bez obzira na veličinu, kreće se u pravom smeru. Naročito u pogledu postizanja ciljeva Vizije za 2030. godinu.

„Moramo da razmišljamo o veoma velikim klijentima, a imamo i manje radionice za premotavanje”, kazao je Dejvis. „Moramo da donosimo odluke koje su dobre za sve njih, a čak i najmanje pobede mogu da se nagomilaju i dovedu do važnih ishoda.”

Osnovni podaci o kompaniji Essex Furukawa

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. essexfurukawa.com

 

 Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]