Preduzeće Essex Furukawa je najavilo prve rezultate ispitivanja nulte emisije deponovanog otpada

10. septembar 2021.

Napredak na putu ka održivoj budućnosti ostaje u središtu interesovanja za preduzeće Essex Furukawa Magnet Wire. Naši napori da usavršimo ekološki bezbedan proizvodni proces, obuhvataju postizanje nulte emisije deponovanog otpada u svim našim fabrikama magnetne žice, postrojenjima za preradu metala i objektima za hemijsku obradu. To je takođe bila jedna od ključnih inicijativa iznetih u planu Vision 2030 koji je predstavio generalni direktor Brajan Kim u aprilu ove godine.

Tokom prethodnih nekoliko meseci procene u cilju postizanja Nulte emisije deponovanog otpada sprovedene su u svim Essex Furukawa objektima sa ohrabrujućim rezultatima, pošto su tri objekta u Severnoj Americi, sva tri objekta u Evropi, kao i postrojenja i Kini i Japanu dobili zvaničnu potvrdu da imaju nultu emisiju deponovanog otpada.

Da bi fabrika dobila status objekta sa nultom emisijom deponovanog otpada, potrebno je da najmanje 98% svog otpada koji izađe iz postrojenja ne ode na deponiju, kao ni dalje prema organizacijama koje su sledeće u lancu upravljanja materijalom i koje preuzimaju nastali otpad.

„Oduvek smo smatrali da je postizanje nulte emisije deponovanog otpada u svim našim objektima širom sveta ambiciozan, ali ostvariv cilj,” rekao je Austin Robinson, menadžer projekta održivosti u kompaniji. „Kada smo sa našim poslovnim rukovodstvom i upravom u fabrikama otpočeli rad na ovoj proceni, nisu nam bile poznate polazišne tačke, kao ni to koliko će rada biti potrebno da se postigne „Nulta emisija deponovanog otpada”.

„Bili smo oduševljeni saznanjem da toliko naših objekata ulaže napore u tom smeru. Činjenica da smo uspeli da otkrijemo područja koja je moguće unaprediti nas raduje i ohrabruje.”

Procene su obavljene zajedničkim radom organizacije koja pruža savetodavne usluge na polju održivosti i preduzeća Essex Furukawa i dobijeni su sledeći rezultati:

U Severnoj Americi su tri objekta mogla da dobiju zvaničnu potvrdu o nultoj emisiji deponovanog otpada.

  • Fabrika magnetne žice Franklin (IN) je već ostvarila stopu od 100% preusmeravanja. To znači da nema zaostalog otpada koji nije uspešno preusmeren.
  • Fabrika magnetne žice Torreón (Meksiko) je procenjena na 99%, sa nekoliko predloga o tome kako zaokružiti postupak otklanjanja preostalog 1% otpada koji odlazi na deponiju.
  • Postrojenje za hemijsku obradu u Fort Wejnu (IN) je ocenjeno sa 98% i aktivno radi na pretvaranju 1,64% otpada u energiju u obližnjem objektu.

Od preostalih fabrika u Severnoj Americi, dve fabrike magnetne žice – Fort Wayne (IN) i Simcoe (Canada) – su bile malo ispod vrednosti praga, ostvarivši stope preusmeravanja od 97% i 96%, tim redom. U fabrici Fort Wayne je otkriven propust u raspolaganju otpadom koji je moguće ispraviti primenom boljih postupaka u upravljanju fabrikom. U fabrici Simcoe je 1% otpada koji je greškom odlazio na deponiju moguće u narednom periodu vratiti u željene tokove, a otkriveno je da još 2% otpada podobnog za sanaciju i redukovanje.

Postrojenje Metals Processing Center, smešteno u Kolumbija Sitiju (IN) je procenjen na 90%, pri čemu je otkriveno 8% otpada na koji je moguće dalje uticati. Na kraju je fabrika magnetne žice u Frenklinu (TN) dobila ocenu od svega 83%, prilikom procene nulte emisije deponovanog otpada. Otkriveno je da 14% otpada ove fabrike predstavljaju otpadne vode i u toku je studija koja bi trebalo da ispravi taj put otpada.

U Evropi su sva tri objekta dobila zvaničnu potvrdu o nultoj emisiji deponovanog otpada.

  • Utvrđeno je da Zrenjanin (Srbija) i Bramsche (Nemačka) imaju stopu preusmeravanja od 100%.
  • Postrojenje Bad Arolsen (Nemačka) je ostvarilo 98%, pri čemu 1,47% otpada nastaje radom činilaca koji su sledeći u lancu upravljanja otpadom, što je moguće popraviti kako bi se dostigla vrednost od 99%.

Pokazalo se da oba tržišta azijsko-pacifičke regije koja je bilo moguće analizirati imaju nultu emisiju deponovanog otpada. Analiza dve fabrike u Maleziji je odložena zbog uticaja koji ima Covid-19.

  • Rezultat procena za Mie (Japan) je bilo preusmeravanje od 100%.
  • Analiza je pokazala da Suzhou (Kina) ima preusmeravanje od 99%. Gotovo sav otpad u preostalih 1% predstavljao je biorazgradiv materijal i data je preporuka da se počne prozvodnja komposta.

„Preduzeće Essex Furukawa je usvojilo holistički pristup održivosti,” rekao je Kim.

„Bićemo otvoreni kada je u pitanju naš napredak u ostvarivanju plana Vision 2030, što podrazumeva isticanje naših uspeha, ali i rad na stvarima koje je moguće popraviti.

Ponosni smo na naše objekte koji su već ostvarili nultu emisiju deponovanog otpada i spremni smo na dalje korake u objektima koji trenutno nemaju željenu stopu preusmeravanja.”

Osnovni podaci o kompaniji Essex Furukawa

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije u razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacije, istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. www.essexfurukawa.com

 Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]