Izveštaj o proceni stanja Superior Essex

Lanci snabdevanja mineralima – Severna Amerika

Politika strateškog snabdevanja kompanije Superior Essex koja se odnosi na sistem lanaca snabdevanja mineralima u Severnoj Americi prati smernice za procenu stanja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i okvir Dodatka II – Rizici. Ova strateška politika snabdevanja ima za cilj da obezbedi odgovornu nabavku minerala, istovremeno poštujući ljudska prava i sprečavajući doprinošenje sukobu putem odluka o kupovini i praksama.Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]