Resursi

Прегледајте Резултати ресурса

Substance Restriction Compliance

EU-RoHS, REACH, WEEE, GADSL, JIG-101, POP, CEPA, CSCL, TSCA
Postrojenje za magnetne žice
Bad Arolzen, Nemačka

CDP izveštaj sa rezultatima u pogledu klimatskih promena za 2022.

CDP izveštaj sa rezultatima predstavlja sveobuhvatan pregled holističkih ESG inicijativa. Uzima u obzir brojne kategorije kao što su inicijative za smanjenje, emisije gasova sa efektom staklene bašte i budući ciljevi, između ostalih metrika. Osmišljen je tako da bude mehanizam za određivanje odrednica za interno vođenje, kao i za uporednu analizu između kompanija, što omogućava donošenje informisanijih odluka o lancu snabdevanja.

Sertifikat o ciljevima zasnovanim na nauci

Inicijativa Naučno zasnovanih ciljeva potvrdila je da su korporativni ciljevi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koje je podnela kompanija Essex Furukawa Magnet Wire ocenjeni kao usaglašeni sa kriterijumima i preporukama inicijative SBTi (verzija 4.2).

Hijerarhija ublažavanja zagađenja

Kompanija Essex Furukawa uspostavila je sledeći protokol prioriteta sa ciljem rešavanja pitanja potencijalnog uticaja zagađivača iz naših proizvodnih procesa i izbegavanja gubitka biodiverziteta.

Hijerarhija ublažavanja uticaja otpada

Kompanija Essex Furukawa je posvećena holističkoj održivosti i razume odgovornost u pogledu razmatranja potencijalnog uticaja naših proizvodnih procesa na životnu sredinu.

Izjava o proceni TISAX

Fabrika za proizvodnju magnetne žice u
Zrenjaninu u Srbiji

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001:2015
pogon za magnetnu žicu
Zrenjanin, Srbija

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
pogon za magnetnu žicu
Zrenjanin, Srbija

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

IATF 16949: 2016
pogon za magnetnu žicu
Zrenjanin, Srbija

Безбедносни лист (СДС)

Bakarna (CU) magnetna žica

Безбедносни лист (СДС)

Алуминијумска (АЛ) магнетна жица

Supplier Code of Conduct (English)

Очекујемо да наши добављачи деле исту посвећеност пословању по највишим етичким и правним стандардима, поштујући права свих појединаца и животне средине.

Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]