Fabrika u Toreonu dobija priznanje od meksičke vlade za napore u pogledu zaštite životne sredine

26. septembar 2023.

Postrojenje Essex Furukawa u Toreonu u Meksiku bilo je jedno od samo 26 kojima je državna vlada Koavile dodelila priznanje za pet uzastopnih godina usaglašenosti sa ekološkim odgovornostima i operativnom izvrsnošću. Fabrika za proizvodnju magnetne žice je usaglašena sa procesom izdavanja godišnjeg operativnog sertifikata (COA) od 2001. godine, ali ceremonija je bila za svaku organizaciju koja je postigla pet. Bila je to jedna od nekolicine proizvodnih kompanija koja je dobila to priznanje.

Održavanje usaglašenosti sa procesom COA zahteva dosledno izveštavanje o emisijama, kao i praćenje potencijalnog prenosa zagađivača na vazduh, zemljište i vodu lokalnim državnim agencijama. Dokumentacija se takođe koristi u sklopu inicijativa Vizija 2030. vezanih za smanjenje ugljenika, partnerstava UN za ciljeve održivog razvoja (SDG), kao i odgovornost, izveštavanje i upravljanje.

Nicia Erendira Mendoza Ajob (Nitzia Eréndira Mendoza Ayoub) je rukovoditeljka odeljenja procesnog inženjeringa u fabrici. Rekla je da ispunjavanje svih zahteva može biti teško, iako dobro definisano.

„Postoji mnogo stvari koje moramo da postignemo i mnogo toga što moramo da pratimo i čega moramo da budemo svesni”, izjavila je. „Pratimo potencijalne emisije u vazduhu; prikazujemo putem dijagrama gde bi bilo koji potencijalni zagađivači mogao da prodre u zemljište, a pridržavamo se više od 20 zakona da bismo ostali usaglašeni.”

Upotreba sive vode je uobičajena u Meksiku i u pogonu u Toreonu. Siva voda je relativno čista otpadna voda iz kupatila, sudopera, mašina za pranje veša i drugih uređaja koja sadrži manje patogena od kućnih otpadnih voda. Takođe je bezbedna za rukovanje i relativno lakše se tretira i ponovo koristi u funkciji tehničke vode, na primer u kontekstu baštovanstva ili delatnosti pružanja usluga ulepšavanja lica i tela, kao što to rade mnoge kompanije.

Tehničari u fabrici u Toreonu primenjuju proces kojim vodi vraćaju svojstva pijaće vode za upotrebu u proizvodnji.

Siva voda se sakuplja iz podzemnog cevovoda gradskog vodovoda u rezervoare u koje se upumpava i podvrgava vlasničkom procesu prečišćavanja koji uključuje smolu zeolita, hlorisanje i ultrafiltraciju pre nego što se uvede upotreba aktiviranog ugljenika za dodatnu filtraciju. Odatle se obrađuje kroz membranu reverzne osmoze koja eliminiše nečistoće. Dobijena voda se zatim drži u rezervoaru cisterne pre drugog procesa reverzne osmoze – sa procesom sterilizacije pomoću UV svetlosti – pretvara vodu u 100% pijaću vodu za upotrebu u procesu proizvodnje.

Sistem koji se koristi u fabrici je složen – iako efikasan – i sada privlači pažnju spoljnih zainteresovanih strana. Antonio Padilja (Antonio Padilla), rukovodilac postrojenja, imao je sastanke sa liderima u Toreonu u vezi sa procesom koji doprinosi mogućnostima za tretiranje gradske vode.

„Ono što radimo je jedinstveno”, rekao je Padilja. „Gradska uprava ne zna ni za jednu drugu kompaniju koja pretvara sivu vodu u pijaću. Neke kompanije obavljaju manju obradu, ali ne na nivou na kom mi to radimo ovde.

„Moramo da postignemo svojstva pijaće vode da bismo koristili vodu koja je nekada bila siva voda u procesu proizvodnje žice, a imamo isplativu opciju baš za tu svrhu.”

Sertifikacija je slična sertifikatu ISO 14001 Sistema za upravljanje životnom sredinom, a podaci koji se prikupljaju lokalno izveštavaju se na državnom i federalnom nivou i pomažu meksičkoj vladi u praćenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

I Suzana Estens de la Garza (Susana Estens de la Garza), direktorka odeljenja za životnu sredinu grada Toren, i Eglantina Kanales Gutierez (Eglantina Canales Gutiérrez), rukovoditeljka Državnog sekretarijata za životnu sredinu, izrazile su zahvalnost za posvećenost kompanija.

Gutierez je takođe uručila fabrici pismo pohvale koje će, prema Padiljinim rečima, biti izloženo u fabrici zajedno sa ostalim nagradama koje je njegov tim dobio.Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]