Essex Furukawa objavljuje Izveštaj o održivosti i postavlja ciljeve za smanjenje emisija CO2

3. avgusta 2022.

ATLANTA, DŽORDŽIJA – Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire je danas objavila prvi godišnji izveštaj o održivosti i najavila svoje ciljeve za smanjenje emisija ugljen-dioksida u skladu sa Vizijom za 2030. Izveštaj je napravljen radi pokazivanja odgovornosti i napredovanja ka ostvarenju Vizije za 2030. godinu: Održiva budućnost, naša pokretačka snaga i ubuduće će se objavljivati na godišnjem nivou. U izveštaj su uključeni i rezultati i ciljevi za postizanje nulte količine otpada za deponije u proizvodnim pogonima i smanjenje potrošnje energije, kao i ciljevi obnovljive energije.

Vizija za 2030. je zasnovana na tri osnovne vrednosti – disruptivne inovacije, zelena proizvodnja i agilna digitalizacija – zamišljene kao temelj koji će pomoći kompaniji Essex Furukawa da promeni industriju magnetnih žica nabolje.

Ovaj izveštaj, prema rečima generalnog direktora Danijela Čoija, deo je kompanijinog prihvatanja odgovornosti za ciljeve koje je javno postavila.

„Nivo transparentnosti prikazan u ovom izveštaju je u skladu sa posvećenošću na koju smo se obavezali prilikom prvog objavljivanja Vizije za 2030. u aprilu prošle godine“, rekao je Čoi. „Essex Furukawa će nastaviti da iznalazi načine za efikasnije inovacije i proizvodnju, sa manje uticaja na životnu sredinu, a Vizija za 2030. oslikava naš put ka postizanju tih ciljeva.“

Izveštaj na 25 stranica pokriva rezultate iz prošle godine i povezuje ih sa holističkim pristupom održivosti koji je kompanija usvojila. U njemu se razmatraju aspekti zelene proizvodnje u pogledu nulte količine otpada za deponije, smanjenja potrošnje energije, obnovljive energije i smanjenja emisija ugljen-dioksida. Tu se može videti i način na koji kompanija Essex Furukawa usvaja disruptivne inovacije i koraci koji su već preduzeti radi postizanja ciljeva agilne digitalizacije.

Ostin Robinson, menadžer projekta održivosti za kompaniju Essex Furukawa, izjavila je da će ovim doslednim saopštenjima Essex Furukawa moći da uspostavi transparentnost i na internom i na eksternom planu.

„U nastojanju da stvorimo održivu budućnost, moramo ostati uporni u analizi naših podataka, pronalaženju dodatnih rešenja i usvajanju liderskog mentaliteta u deljenju rezultata“, rekla je ona. „Napravili smo ogroman napredak u mnogim oblastima koje su detaljno opisane u ovom izveštaju.

Na kraju, veoma smo ponosni na napore koje smo uložili i koji će se nastaviti i u budućnosti.“

Put ka ostvarenju ove Vizije za 2030. koju je zamislila kompanija Essex Furukawa se ne završava sa ovim prvim izveštajem. To je samo prva stanica. Objavljivanjem naših zaključaka iz prošle kalendarske godine, posmatramo današnju akciju kao priznanje postignutih rezultata, upoređujemo ih i postavljamo naš pravac delovanja za budućnost. Vizija za 2030. će oblikovati sledeću deceniju novim inovacijama, dodatnim razvojem i usavršavanjem našeg procesa.

 

 

Osnovne informacije o kompaniji Essex Furukawa Magnet Wire

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. essexfurukawa.comJavite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]