Essex Furukawa dobija sertifikat TISAX u nemačkim postrojenjima

23. januar 2023.

ATLANTA, GA - Postrojenja Essex Furukawa Magnet Wire u Nemačkoj nagrađena su sertifikatom Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX). TISAX je evropski katalog procene informacione bezbednosti (ISA) standardnog za automobilsku industriju koji je zasnovan na ključnim aspektima informacione bezbednosti kao što su zaštita podataka i povezivanje sa trećim licima.

Pri dobijanju TISAX sertifikata, postrojenja Essex Furukawa u Bad Arolsenu i Bramscheu zaslužila su priznanje kao pouzdan partner u automobilskoj industriji u pogledu informacione bezbednosti.

Saša Marjanović je IT direktor za poslovanje u Evropi. On je rekao da je zaštita izvora podataka od najvećeg značaja na tržištu i od vitalnog značaja za održavanje odnosa sa kupcima.

„Informacija je kritičan resurs, a mi sprovodimo politiku nulte tolerancije u pogledu informacione bezbednosti“, rekao je Marjanović. „Kao ujednačen standard unutar automobilske industrije, TISAX sertifikat dokazuje da vodimo računa o informacionoj bezbednosti na odgovarajući način, što nas svrstava u pouzdanog partnera i kao dobavljača i kao kupca.

„Na kraju, naša imovina, poslovne informacije i stručnost zaštićeni su od neovlašćenog pristupa, kao i informacije klijenata i dobavljača.“

Essex Furukawa se posvetila ispunjavanju cilja agilne digitalizacije kroz svoju Inicijativu Vision 2030. Kao takvi, digitalizovani procesi zahtevaju verifikaciju nezavisnih proizvođača da bi se potvrdila usaglašenost sa definisanim standardima informacione bezbednosti. TISAX sertifikacija ukazuje na to da su osetljive informacije i podaci obezbeđeni u skladu sa strogim bezbednosnim kriterijumima.

Kompanija Essex Furukawa je među prvim evropskim proizvođačima magnetnih žica koji je doba TISAX sertifikat. Marjanović smatra da se time signalizira ozbiljan način na koji IT tim pristupa sigurnosti.

Takođe veruje da to ilustruje mentalitet liderstva na tržištu i pokazuje spremnost zaposlenih na pružanje podrške korisnicima i predanost agilnoj digitalizaciji.

„Poboljšanje informacione bezbednosti je kontinuirani proces“, rekao je on. „Konstantno radimo na unapređivanju naših napora da zaštitimo, kao i da izgradimo poverenje u transparentnost lanca snabdevanja.

„Zasluge za to moram da pripišem celom IT timu koji nastavlja da marljivo radi na unapređivanju informacione bezbednosti u kompaniji.“

Marjanović procenjuje da je za dobijanje sertifikacije trebalo skoro osam meseci. On je rekao da su tehnička poboljšanja i dodatna obuka zaposlenih—uključujući uređivanje i dopunu postojeće dokumentacije—potpomognute procesom TISAX-a. Vremenski okvir za završetak uključuje obradu TISAX procene, koja varira zbog dostupnosti revizora.

TISAX je uspostavljen pre skoro pet godina i postao je standard na evropskom tržištu. Obuhvaćeni ISA sadrži brojne slične verifikacije, kao što je međunarodni standard ISO/IEC 27001. Cilj sertifikacije je uspostavljanje ujednačenog nivoa informacione bezbednosti unutar automobilske industrije.

Osnovne informacije o kompaniji Essex Furukawa Magnet Wire

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. essexfurukawa.com

 Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]