Essex Furukawa dobija odobrenja za cilj u pogledu smanjenja ugljenika od inicijative SBTi

2. novembar 2023.

ATLANTA, DŽORDŽIJA – Essex Furukawa Magnet Wire sa zadovoljstvom objavljuje da je inicijativa Naučno zasnovani ciljevi (SBTi) odobrila našu posvećenost smanjenju svih emisija gasova sa efektom staklene bašte iz opsega 1 i 2 (GHG) za 22,5% do 2030. Pored toga, SBTi je odobrila posvećenost smanjenju svih emisija iz opsega 3 iz kupljene robe i usluga za 22,5% u istom vremenskom okviru. Oba će se meriti u odnosu na početne vrednosti iz 2021. godine.

Essex Furukawa se pridružuje skoro 5000 kompanija širom sveta koje rade na ostvarenju budućnosti sa niskim ugljeničnim otiskom kroz uspostavljanje ciljeva za smanjenje emisija zasnovano na nauci o klimatskim promenama SBTi. Kratkoročne ciljeve smanjenja emisija odobrila je inicijativa SBTi u avgustu 2023. i javno su objavljeni početkom novembra.

„Prihvatanje naših ciljeva smanjenja ugljenika od strane SBTi nastavlja da pojačava našu posvećenost holističkoj održivosti”, izjavio je Danijel Čoi (Daniel Choi), izvršni direktor kompanije Essex Furukawa. „Imamo snažan temelj ciljeva za socijalnu, ekološku i ekonomsku korist; razumemo značaj klime i nameravamo da nastavimo da postižemo značajan napredak ka ostvarivanju svojih ciljeva.”

Inicijativa SBTi klasifikuje svoje ciljeve u odnosu na dugoročno smanjenje temperature i njen tim za validaciju je utvrdio da su ambicije kompanije Essex Furukawa u skladu sa ocenom „smanjenja koje je znatno ispod 2 °C”. Usklađivanje sa SBTi je ključni korak ka podršci napretka naše Vizije za 2030. i holističkog programa održivosti.

Kompanija Essex Furukawa je najavila Viziju za 2030. godinu: Održiva budućnost, naša pokretačka snaga u aprilu 2021, kao inicijativu za oblikovanje budućnosti. Dodelila je kompaniji zadatak donošenja svih odluka, uspostavljanja partnerstava i ulaganja sa zajedničkim ciljem održivosti.

Kompanija Essex Furukawa je nedavno objavila svoj ažurirani izveštaj o održivosti koji je prikazao rezultate iz prošle godine i istakao napredak postignut ka ostvarivanju dugoročnih ciljeva Vizije za 2030. godinu –uključujući značajna dostignuća koja se tiču ciljeva u pogledu smanjenja ugljenika. Takođe je detaljno opisan napredak inicijativa u pogledu nulte emisije deponovanog otpada, smanjenja potrošnje energije i obnovljive energije, u odnosu na zelenu proizvodnju, istovremeno objašnjavajući prioritet agilne digitalizacije i partnerstva sa kupcima kako bi se unapredile remetilačke inovacije u industriji magnetne žice.

 

Osnovne informacije o kompaniji Essex Furukawa Magnet Wire

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacija istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. essexfurukawa.com

Informacije o SBTi

SBTi je globalno telo koje omogućava preduzećima da postave ambiciozne ciljeve u pogledu smanjenja emisija u skladu sa najnovijim saznanjima nauke o klimatskim promenama. Fokusirana je na omogućavanje kompanijama širom sveta da ubrzano prepolove emisije pre 2030. i postignu neto nulte nivoe emisija pre 2050. Inicijativa je saradnja CDP-a, Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Svetskog instituta za resurse (WRI), Svetske fondacije za prirodu (WWF) i jedna od posvećenosti koalicije „We Mean Business”.

 Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]