Essex Furukawa najavljuje Viziju za 2030: održiva budućnost, naš pokretač

19. april 2021.

ATLANTA (Džordžija) – Danas je izvršni direktor kompanije Essex Furukawa, Brajan Kim formalno predstavio inicijativu „Vizija za 2030. godinu: održiva budućnost, naš pokretač”, koja će oblikovati budućnost korporacije.

Kim je podvukao tri osnovne vrednosti – remetilačke inovacije, zelena proizvodnja i agilna digitalizacija – kao osnovne gradivne blokove za koje veruje da će pomoći kompaniji Essex Furukawa da nabolje izmeni sektor proizvodnje magnetne žice.

„Inicijativa 'Vizija za 2030. godinu: održiva budućnost, naš pokretač' poslužiće kao motivacija da kao najveći prioritet postavimo stvaranje održive budućnosti za buduće generacije”, kazao je Kim. „Bićemo deo rešenja problema životne sredine sa kojim se svet suočava. Donošenjem odluka, partnerstvima i investicijama upravljaće naši ciljevi stvaranja održive budućnosti.”

Osnovne vrednosti su predstavljene svaka ponaosob sa specifičnim ciljem, kao i plan obezbeđivanja stabilnog napretka ka postizanju te oznake.

Majk Mesaki, viši potpredsednik globalnog istraživanja i razvoja, naveo je da će njegov tim ispitati remetilačke inovacije iz perspektive kojom se posebna pažnja pridaje smanjenju uticaja materijala koji se koriste u proizvodnji.

„Sa staromodnim proizvodima i načinima proizvodnje, nema budućnosti za nas. To važi i u ovoj sektorskoj grupi”, kazao je Mesaki. „Cilj nam je da promenimo sektor proizvodnje magnetne žice tako što ćemo uvesti proizvode, opremu i načine proizvodnje koji podržavaju i podstiču tehnološki napredak u čitavom lancu snabdevanja.”

Zelena proizvodnja je zajednička nit utkana u sve osnovne vrednosti. I to ne samo za našu proizvodnju, već i kao podrška inicijativama zelene proizvodnje naših klijenata.

Kim je izjavio da će postojati plan koji se može izmeriti u svim proizvodnim linijama, u svim pogonima, u celom svetu.

Vizijom za 2030. utvrđuju se ciljevi sprovođenja operacija nultog slanja otpada na deponije, smanjenja potrošnje energije, kao i povećanja obnovljivih izvora energije.

Žak Vanenberg, potpredsednik informacionih tehnologija, naveo je da će se njegov tim fokusirati na pretvaranje vrednih podataka u informacije i pružanje uvida osobama u proizvodnji kako bi donosili bolje odluke i povećali konkurentsku prednost.

„Naš cilj je da pametno iskoristimo digitalni razvoj”, izjavio je. „Da koristimo tehnologiju koja besprekorno omogućava poslovanje u saradnji sa zaposlenima, klijentima, dobavljačima i partnerima.”

Kim je zaključio interno pokretanje inicijative sa sveobuhvatnom porukom da Vizija za 2030. godinu treba da bude deo svakodnevnih tokova posla, kao i da olakša donošenje odluka celokupnoj radnoj snazi kompanije Essex Furukawa, zatim u postavljanju prioriteta i kretanja ka budućnosti.

„Moramo još mnogo da radimo da bismo ispunili viziju a specifična trasa kojom se krećemo jeste izgradnja, poboljšanje i, konačno, liderstvo”, kazao je. „Uzbuđen sam što smo zajedno na ovom putovanju i radujem se svemu što ćemo postići.”

Osnovni podaci o kompaniji Essex Furukawa

Kompanija Essex Furukawa Magnet Wire LLC je vodeći globalni proizvođač magnetne žice koju koristi većina većih proizvođača originalnih delova, dobavljača 1. nivoa i vodeći industrijski proizvođači u sektorima autoindustrije, energije, industrije i komercijalnom i stambenom sektoru. Kompanija sa sedištem u Atlanti je globalni zajednički poduhvat koji su 2020. godine oformile kompanije Essex Magnet Wire i Furukawa Electric Co., Ltd., koje su obe vodeće kompanije u razvoju proizvoda od magnetne žice i prilagođenih rešenja. Zajednički subjekt, koji se oslanja na snagu i kompanije Essex Magnet Wire i kompanije Furukawa Electric, koristi više od dva veka kombinovanog iskustva i znanja kako bi podstakao inovacije istovremeno se fokusirajući na pružanje izvrsne proizvodnje i izuzetnog korisničkog iskustva. (www.EssexFurukawa.com)

 

 

 Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]