Da li su električni auto-putevi budućnost transporta na velike daljine?

14. maj 2019.

U pokušaju da smanji emisije i zagađujuće materije koji se ispuštaju u atmosferu, Nemačka je otvorila skoro 10 km auto-puta južno od Frankfurta na kome električni kamioni mogu da se napune tokom vožnje.

Projekat pod nazivom Eliza (skraćenica za 'elektrifikovani inovativni teški saobraćaj na auto-putu') testira se na jednoj od najposećenijih saobraćajnica nemačkih auto-puteva. Posebno projektovani kamioni mogu da se pune tokom vožnje ispod nadzemnih žica – ali samo ako voze brzinom manjom od 90 km/h.

Kompanija Siemens razvila je tu tehnologiju i navela da ta deonica auto-puta može eliminisati CO2 i azotne okside koji se ispuštaju iz vozila. Kako je na vebsajtu projekta navedeno, projekat se može proširiti ili smanjiti i može imati raznovrsnu primenu od autobuskog prevoza do saobraćaja na dužim relacijama.

„Sistem eAuto-put (eng. eHighway) zasniva se na bezbednoj i isprobanoj infrastukturi koja obezbeđuje kontinuirano snabdevanje teških komercijalnih vozila električnom energijom”, navodi se na vebsajtu. „Može se integrisati na postojeću infrastrukturu i upravljati se iz nje bez ulaganja značajnijih napora a njome se delotvornost elektrifikovanih pruga kombinuje sa fleksibilnošću kamiona, čime se potrošnja električne energije prepolovljava dok se istovremeno postiže potpuna mobilnost.

„Sistem eAuto-put omogućava kamionima da koriste obnovljivu električnu energiju i može značajno doprineti smanjenu emisija CO2. I ekološke i ekonomske prednosti sistema eAuto-puta rastu povećanjem korišćenja te deonice.”

Nemačka je uložila skoro 77 miliona USD u razvoj te tehnologije i kamiona koji će se na njoj koristiti. Procenjeno je da na svakih 100.000 km vozač može uštedeti i do 23.000 USD.

„Elektrifikovani kamioni su naročito efikasno rešenje na putu ka transportu koji je neutralan u pogledu ugljenika”, izjavila je za News18 Rita Švarcelur-Suter, državna sekretarka nemačkog saveznog ministarstva za zaštitu životne sredine.

Proizvođač kamiona Scania sarađivao je sa kompanijama Volkswagen i Siemens na projektu električnih puteva i rezultate svog korišćenja će predati Tehničkom univerzitetu u Darmštatu kako bi se odredila delotvornost kao i sveukupno smanjenje zagađujućih materija.

Ta deonica auto-puta je prva od tri deonice koje će biti otvorene u Nemačkoj, u saveznim državama Hese i Šlezvig-Holštajn, a Baden-Virtemberg takođe će pokrenuti kolovoznu traku za testiranje u bliskoj budućnosti. Auto-put u saveznoj državi Šlezvig-Holštajn trebalo bi da bude završen do kraja kalendarske godine, dok će Baden-Virtemberg otpočeti izgradnju tek za godinu dana.

„Сиеменс еХигхваи омогућава смањење употребе фосилних горива и трошкова рада камиона, истовремено уклањајући локалне емисије као што су ЦО2 и азотни оксиди“, закључила је технолошка компанија.

„Систем еХигхваи применљив је за различите случајеве употребе.“

За више информација о еХигхваи систему, посета Семиенс.цом .

Погледајте Ессек решења за ЕВс , Хибрида и друга електрификована комерцијална возила .Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]