Resursi

Прегледајте Резултати ресурса

Substance Restriction Compliance

EU-RoHS, REACH, WEEE, GADSL, JIG-101, POP, CEPA, CSCL, TSCA
Postrojenje za magnetne žice
Bad Arolzen, Nemačka

CDP izveštaj sa rezultatima u pogledu klimatskih promena za 2022.

CDP izveštaj sa rezultatima predstavlja sveobuhvatan pregled holističkih ESG inicijativa. Uzima u obzir brojne kategorije kao što su inicijative za smanjenje, emisije gasova sa efektom staklene bašte i budući ciljevi, između ostalih metrika. Osmišljen je tako da bude mehanizam za određivanje odrednica za interno vođenje, kao i za uporednu analizu između kompanija, što omogućava donošenje informisanijih odluka o lancu snabdevanja.

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

IATF 16949 : 2016
Magnet Wire Plant
Kameyama, Japan

Magnet Wire Headquarters Japan
Tokyo, Japan

MagForceX® Innovation Center
Hiratsuka, Japan

Magnet Wire Central & Western Japan Sales
Nagoya, Japan

Sertifikat o ciljevima zasnovanim na nauci

Inicijativa Naučno zasnovanih ciljeva potvrdila je da su korporativni ciljevi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koje je podnela kompanija Essex Furukawa Magnet Wire ocenjeni kao usaglašeni sa kriterijumima i preporukama inicijative SBTi (verzija 4.2).

Hijerarhija ublažavanja zagađenja

Kompanija Essex Furukawa uspostavila je sledeći protokol prioriteta sa ciljem rešavanja pitanja potencijalnog uticaja zagađivača iz naših proizvodnih procesa i izbegavanja gubitka biodiverziteta.

Hijerarhija ublažavanja uticaja otpada

Kompanija Essex Furukawa je posvećena holističkoj održivosti i razume odgovornost u pogledu razmatranja potencijalnog uticaja naših proizvodnih procesa na životnu sredinu.

Izjava o proceni TISAX

Fabrika za proizvodnju magnetne žice u
Zrenjaninu u Srbiji

Izjava o proceni TISAX

Fabrika za proizvodnju magnetne žice u
Sudžouu u Kini

Smernice za rukovanje koturima sa žicom

Magnetna žica kompanije Essex Furukawa je izdržljiva i trajaće mnogo godina ako se njome pravilno rukuje i ako se pravilno skladišti.

Politika o ljudskim pravima

Kompanija Eseks Furukava, uključujući i njena povezana društva, posvećena je delovanju sa integritetom u svemu što radimo. Posvećeni smo poslovanju na način koji poštuje, štiti i podržava unapređenje ljudskih prava širom sveta.

Politika u oblasti životne sredine

Kompanija Eseks Furukava posvećena je smanjenju uticaja naših aktivnosti, proizvoda i usluga na očuvanje i zaštitu prirodne sredine, uključujući vazduh, vodu, zemljište i druge prirodne resurse.

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001 : 2015
fabrika za magnetnu žicu
Bad Arolsen, Nemačka

Javite nam se direktno.

Znamo da nije svaki projekat isti i da nije lako ispuniti sve zahteve. Želimo da razgovaramo sa vama kako bismo udovoljili potrebama svakog izazova pred kojim se nađete.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]