Тест

Alternator Električni retrovizori Releji Klimatizacija Brisači vetrobranskog stakla Električna sedišta Električni krov Električni podizači Električni prozori Električna vrata Servo uređaj ABS Starter Kontrola vuče/stabilnosti Sirena Kalem za paljenje

Alternator

Ovaj deo opreme umotan u magnetnu žicu neprestano radi kako bi proizvodio električnu struju dok motor radi. Sistem sa remenim prenosom vrti statore i rotore da bi diode mogle da pretvaraju naizmeničnu u jednosmernu struju.

Električni retrovizori

Dva motora na jednosmernu struju, obmotana magnetnom žicom i ugrađena u isto kućište, kontrolišu ovaj postupak. Jedan je projektovan za kontrolisanje pokreta gore–dole a drugi levo–desno, a oba su povezana sa relejima.

Releji

Pri aktivaciji, komunikacioni sistem se oslanja na magnetnu žicu kako bi automobil mogao da koristi električnu struju u pri paljenju i gašenju automatizovanih električnih kola.

Klimatizacija

Magnetna žica omogućava da motori u kompresoru sa remenim prenosom utečnjavaju freon. Potom relej kontrolne table javlja dodatnim motorima koji pokreću ventilatore da izduvavaju vazduh u kabinu.

Brisači vetrobranskog stakla

Brisače pokreće jednosmerna rotacija motora – obmotanog magnetnom žicom – koji kontroliše prenos brisača. Njegovim pokretanjem dalje se pokreću afiksirani brisači i brišu vetrobransko staklo.

Električna sedišta

Korišćenjem motora – obmotanog magnetnom žicom koja se kontroliše pritiskom na dugme – struja duž dodatne magnetne žice u električnom sistemu prenosi poruku da se sedišta pokrenu.

Električni krov

Magnetna žica je ugređena u mali motor koji mehanički otvara ili zatvara krov. Motor se okreće kako bi gurao ili povlačio šipke povezane s krovom.

Električni podizači

Magnetna žica povezuje kontrolnu tablu sa senzorima za aktiviranje čime cilindar automatski pokreće klip koji se podiže ili zatvara.

Električni prozori

Mali motor prikačen na pužne zupčanike pokreće prozore okretanjem spregnutih zubaca u spirali, čime se prozor podiže ili spušta u zavisnosti od releja.

Električna vrata

Mali elektromotor okreće cilindrične zupčanike koji dalje pokreću pogonske i gonjene zupčanike vratila. Pogonski zupčanik pretvara kružno kretanje u linearno i pokreće bravu.

Servo uređaj

Odnedavno su kontrole sa hidrauličkim upravljanjem zamenili elektromotori obmotani magnetnom žicom. Istraživanje kompanije Chevrolet pokazalo je da je ovaj prelaz unapredio potrošnju goriva za 2,5%.

ABS

Kontrolisan elektronskim putem preko aktuatora, ABS brzo aktivira kočnice da bi automobil izbegao proklizavanje. Senzori takođe detektuju uslove za proklizavanje i šalju poruku automobilu putem releja i računarskih sistema.

Starter

Motore za početno kretanje napaja baterija i zahteva visok električni napon da bi prošla kroz magnetnu žicu i pokrenula motor.

Kontrola vuče/stabilnosti

Magnetna žica povezuje gas, kočnice i točkove sa računarom na vozilu. Električnim putem ograničava isporuku snage i eliminiše proklizavanje točkova.

Sirena

Radeći na priključku sa tri žice povezane na solenoid sa metalnom dijafragmom, sirena se oglašava kada pozitivni napon prođe kroz relej. Pritiskom na upravljač pravi se kratki spoj sa uzemljenjem kako bi napon prošao kroz žicu.

Kalem za paljenje

Hiljade malih bakarnih namotaja nalaze se u kalemu i oni dobijaju napon od 12 V pre pretvaranja, čime se obezbeđuje između 20.000 i 30.000 V koje se šalju na razvodnik.

Rekuperativne kočnice Pogonski motori Održavanje u traci DSTC Generator startera Stanica za punjenje

Rekuperativne kočnice

Pomoću motora obmotanog magnetnom žicom koji služi kao generator, ovaj sistem pretvara kinetičku energiju koja se gubi tokom usporavanja u skladištenu energiju u bateriji.

Pogonski motori

Motor na jednosmernu struju je izgrađen od nekoliko magnetnih namotaja koji pružaju visok obrtni moment pri manjim brzinama kako bi se vozilo kretalo unapred.

Održavanje u traci

Ovaj sistem aktivno sakuplja podatke putem senzora na retrovizorima i drugim senzorima na automobilu i pokreće motor u mehanizmu za upravljanje, čime automobil izbegava sudar obavljanjem korektivnih radnji.

DSTC

Sistem sa dvema funkcijama napravljen je tako da smanjuje broj obrtaja točkova prenošenjem snage sa točka koji se zaustavio na točak na drugoj strani iste osovine. Takođe sprečava da se pogonski točkovi okreću prilikom ubrzavanja.

Generator startera

Magnetna žica je obmotana oko elektromotora koji je napravljen tako da zameni alternator time što radi i kao generator i kao motor. To omogućava brzo starovanje motora kao i opciju punjenja baterije od 36 V.

Stanica za punjenje

Tri različite vrste punjača funkcionišu na sličan način sa različitim opcijama napona, od 120 V, 204 V ili 208 V – kao i opcija brzog punjenja – koje mogu ponovo napuniti hibridnu litijum-jonsku ili nikl-metalsku bateriju u vozilu.

Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba
Komercijalna i stambena upotreba

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]