Подаци о паковању магнетне жице - Европа

Подаци о паковању магнетне жице - Северна Америка

Referentni vodič za pakovanje proizvoda kompanije Essex Furukawa.