Smernice za rukovanje koturima sa žicom

Magnetna žica kompanije Essex Furukawa je izdržljiva i trajaće mnogo godina ako se njome pravilno rukuje i ako se pravilno skladišti.

Подаци о паковању магнетне жице - Европа

Подаци о паковању магнетне жице - Северна Америка

Referentni vodič za pakovanje proizvoda kompanije Essex Furukawa.