Услови наруџбенице - Немачка (немачки)

Овај документ пружа детаље о условима и одредбама којима се уређује набавка робе и / или услуга за наше немачке операције.

Услови наруџбенице - Немачка (енглески)

Овај документ пружа детаље о условима и одредбама којима се уређује набавка робе и / или услуга за наше немачке операције.

Terms and Conditions of Sale – Asia Pacific (English & Chinese)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our Asia Pacific operations.

Услови продаје - Немачка (немачки)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our German operations.

Услови продаје - Немачка (енглески)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our German operations.

Услови продаје и услови продаје - Србија (српски)

Детаљно описује услове и одредбе којима се регулише продаја наших производа и услуга. То укључује магнет / жицу за навијање, сродне производе и услуге за наше пословање у Србији.

Приручник за интегрисано управљање - Немачка (немачки)

Oblast ​​primene našeg integrisanog sistema menadžmenta opisana u ovom priručniku odnosi se na dve nemačke lokacije kompanije Essex Germany GmbH u Bad Arolzenu i Bramšu. To obuhvata sve organizacione i funkcionalne jedinice potrebne za ispunjavanje naših poslovnih transakcija koje su neophodne.

Корпоративна политика - Немачка (немачки)

Primarni cilj naše kompanije je ekonomska uspešnost, koju moramo osigurati u interesu naših klijenata i zaposlenih na održiv i dugoročan način. Osnova za to su kvalitetni proizvodi i procesi, zadovoljstvo klijenata i stalna analiza tržišta.

Услови продаје и услови продаје - Србија (енглески)

Детаљно описује услове и одредбе којима се регулише продаја наших производа и услуга. То укључује магнет / жицу за навијање, сродне производе и услуге за наше пословање у Србији.

Услови и одредбе налога за куповину - Северна Америка (шпански)

Пружа детаље услова и одредби којима се регулише набавка робе и / или услуга за наше северноамеричке операције.

Услови и одредбе налога за куповину - Северна Америка (енглески)

Пружа детаље услова и одредби којима се регулише набавка робе и / или услуга за наше северноамеричке операције.

Purchase Order Terms and Conditions – Asia Pacific (English & Chinese)

Овај документ пружа детаље о условима и одредбама којима се уређује набавка робе и / или услуга за наше азијско-пацифичке операције.