Substance Restriction Compliance

EU-RoHS, REACH, WEEE, GADSL, JIG-101, POP, CEPA, CSCL, TSCA
Postrojenje za magnetne žice
Bad Arolzen, Nemačka

CDP izveštaj sa rezultatima u pogledu klimatskih promena za 2022.

CDP izveštaj sa rezultatima predstavlja sveobuhvatan pregled holističkih ESG inicijativa. Uzima u obzir brojne kategorije kao što su inicijative za smanjenje, emisije gasova sa efektom staklene bašte i budući ciljevi, između ostalih metrika. Osmišljen je tako da bude mehanizam za određivanje odrednica za interno vođenje, kao i za uporednu analizu između kompanija, što omogućava donošenje informisanijih odluka o lancu snabdevanja.

Sertifikat o ciljevima zasnovanim na nauci

Inicijativa Naučno zasnovanih ciljeva potvrdila je da su korporativni ciljevi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koje je podnela kompanija Essex Furukawa Magnet Wire ocenjeni kao usaglašeni sa kriterijumima i preporukama inicijative SBTi (verzija 4.2).

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001 : 2015
fabrika za magnetnu žicu
Bad Arolsen, Nemačka

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
pogon za magnetnu žicu
Kamejama, Japan

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
pogon za magnetnu žicu
Kuala Lumpur, Malezija

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
pogon za magnetnu žicu
Zrenjanin, Srbija

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
Centar za obradu metala
grad Kolumbija u Indijani (SAD)

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001 : 2015
fabrika za magnetnu žicu
Bramsche, Nemačka

Откривање животне средине - Сузхоу Цхина (Цхинесе)

Образац за откривање информација о животној средини

埃赛克斯企业环境信息公开表
Кина

Sertifikat sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
pogon za magnetnu žicu
Penang, Malezija