Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001 : 2015
Magnet Wire Plant
Kuala Lumpur, Malaysia

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001 : 2015
Magnet Wire Plant
Kameyama, Japan

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

IATF 16949 : 2016
Magnet Wire Plant
Franklin, Indiana USA

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

IATF 16949 : 2016
Magnet Wire Plant
Suzhou, China

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001 : 2015
Magnet Wire Plant
Franklin, Indiana USA

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001 : 2015
Magnet Wire Plant
Franklin, Tennessee USA

Sertifikat sistema za upravljanje kvalitetom (QMS)

ISO 9001 : 2015
Magnet Wire Plant
Suzhou, China

Sertifikat laboratorije pokrovitelja (UL)

OBMW2 E518022
Magnet Wire Component
Kuala Lumpur, Malaysia

Sertifikat laboratorije pokrovitelja (UL)

OBMW2 E339329
Magnet Wire Component
Tokyo, Japan

Sertifikat laboratorije pokrovitelja (UL)

OBMW2 E103936
Magnet Wire Component
Bramsche, Germany

Sertifikat sistema za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu (OSHMS)

ISO 45001:2018
pogon za magnetnu žicu
Sudžou, Kina

Sertifikat sistema za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu (OSHMS)

Standardi JISHA OSHMS
pogon za magnetnu žicu
Kamejama, Japan